Khách sạn 3 sao Nha Trang

Tìm theo:
Nằm trên Đường
Vd: Trần Phú, Nguyễn Thiện Thuận,...
Theo Giá cả
12 Khách sạn
Khách sạn Golden Sand
Khách sạn Golden Sand

650,000 vnđ

Từ 550,000 vnđ /đêm

(Chưa có đánh giá)

Khách sạn Prince
Khách sạn Prince

650,000 vnđ

Từ 550,000 vnđ /đêm

(Chưa có đánh giá)

Khách sạn King Town (Vương Phố)
Khách sạn King Town (Vương Phố)

650,000 vnđ

Từ 550,000 vnđ /đêm

(Chưa có đánh giá)

Khách sạn và căn hộ X.O
Khách sạn và căn hộ X.O

650,000 vnđ

Từ 550,000 vnđ /đêm

(Chưa có đánh giá)

Khách sạn Siren Flower
Khách sạn Siren Flower

650,000 vnđ

Từ 550,000 vnđ /đêm

(Chưa có đánh giá)

Khách sạn The Swan
Khách sạn The Swan

650,000 vnđ

Từ 550,000 vnđ /đêm

(Chưa có đánh giá)

Khách sạn Sophia Sky
Khách sạn Sophia Sky

650,000 vnđ

Từ 550,000 vnđ /đêm

(Chưa có đánh giá)

Khách sạn Sophia
Khách sạn Sophia

650,000 vnđ

Từ 550,000 vnđ /đêm

(Chưa có đánh giá)

Khách sạn Marilla
Khách sạn Marilla

650,000 vnđ

Từ 550,000 vnđ /đêm

(Chưa có đánh giá)

Khách sạn The Summer
Khách sạn The Summer

650,000 vnđ

Từ 550,000 vnđ /đêm

(Chưa có đánh giá)

Khách sạn Golden Holiday
Khách sạn Golden Holiday

650,000 vnđ

Từ 550,000 vnđ /đêm

(Chưa có đánh giá)

Khách sạn Royal
Khách sạn Royal

650,000 vnđ

Từ 550,000 vnđ /đêm

(Chưa có đánh giá)