Khách sạn 3 sao Nha Trang

Tìm theo:
Nằm trên Đường
Vd: Trần Phú, Nguyễn Thiện Thuận,...
Theo Giá cả
12 Khách sạn
Khách sạn Camellia Nha Trang
Khách sạn Camellia Nha Trang

650,000 vnđ

Từ 550,000 vnđ /đêm

(Chưa có đánh giá)

Khách sạn Yến Vàng Nha Trang
Khách sạn Yến Vàng Nha Trang

700,000 vnđ

Từ 500,000 vnđ /đêm

(Chưa có đánh giá)

Khách sạn Xala Boutique Nha Trang
Khách sạn Xala Boutique Nha Trang

800,000 vnđ

Từ 600,000 vnđ /đêm

(Chưa có đánh giá)

Khách sạn Venue Nha Trang
Khách sạn Venue Nha Trang

800,000 vnđ

Từ 600,000 vnđ /đêm

(Chưa có đánh giá)

Khách sạn Thằng Bờm Boutique Nha Trang
Khách sạn Thằng Bờm Boutique Nha Trang

900,000 vnđ

Từ 600,000 vnđ /đêm

(Chưa có đánh giá)

Khách sạn Sunny Nha Trang
Khách sạn Sunny Nha Trang

900,000 vnđ

Từ 600,000 vnđ /đêm

(Chưa có đánh giá)

Khách sạn Soho Nha Trang
Khách sạn Soho Nha Trang

800,000 vnđ

Từ 600,000 vnđ /đêm

(Chưa có đánh giá)

Khách sạn Seven Seas Nha Trang
Khách sạn Seven Seas Nha Trang

900,000 vnđ

Từ 600,000 vnđ /đêm

(Chưa có đánh giá)

Khách sạn Sen Vàng Luxury Nha Trang
Khách sạn Sen Vàng Luxury Nha Trang

800,000 vnđ

Từ 600,000 vnđ /đêm

(Chưa có đánh giá)

Khách sạn Seawave Nha Trang
Khách sạn Seawave Nha Trang

700,000 vnđ

Từ 550,000 vnđ /đêm

(Chưa có đánh giá)

Khách sạn Sake Nha Trang
Khách sạn Sake Nha Trang

900,000 vnđ

Từ 600,000 vnđ /đêm

(Chưa có đánh giá)

Khách sạn Prime Nha Trang
Khách sạn Prime Nha Trang

800,000 vnđ

Từ 600,000 vnđ /đêm

(Chưa có đánh giá)