Khách sạn 3 sao Nha Trang

Tìm theo:
Nằm trên Đường
Vd: Trần Phú, Nguyễn Thiện Thuận,...
Theo Giá cả
12 Khách sạn
Khách sạn Boss

Khách sạn Boss

750,000 vnđ

Từ 650,000 vnđ /đêm

(Chưa có đánh giá)

Khách sạn Mega Light

Khách sạn Mega Light

650,000 vnđ

Từ 550,000 vnđ /đêm

(Chưa có đánh giá)

Khách sạn Euro Star

Khách sạn Euro Star

550,000 vnđ

Từ 650,000 vnđ /đêm

(Chưa có đánh giá)

Khách sạn Golden Lotus Central

Khách sạn Golden Lotus Central

600,000 vnđ

Từ 500,000 vnđ /đêm

(Chưa có đánh giá)

Khách sạn Alpha Bird

Khách sạn Alpha Bird

750,000 vnđ

Từ 650,000 vnđ /đêm

(Chưa có đánh giá)

Khác sạn Gosia Nha Trang

Khác sạn Gosia Nha Trang

850,000 vnđ

Từ 650,000 vnđ /đêm

(Chưa có đánh giá)

Khách sạn Aroma Nha Trang

Khách sạn Aroma Nha Trang

800,000 vnđ

Từ 600,000 vnđ /đêm

(Chưa có đánh giá)

Khách sạn Camellia Nha Trang

Khách sạn Camellia Nha Trang

650,000 vnđ

Từ 550,000 vnđ /đêm

(Chưa có đánh giá)

Khách sạn Yến Vàng Nha Trang

Khách sạn Yến Vàng Nha Trang

700,000 vnđ

Từ 500,000 vnđ /đêm

(Chưa có đánh giá)

Khách sạn Xala Boutique Nha Trang

Khách sạn Xala Boutique Nha Trang

800,000 vnđ

Từ 600,000 vnđ /đêm

(Chưa có đánh giá)

Khách sạn Venue Nha Trang

Khách sạn Venue Nha Trang

800,000 vnđ

Từ 600,000 vnđ /đêm

(Chưa có đánh giá)

Khách sạn Thằng Bờm Boutique Nha Trang

Khách sạn Thằng Bờm Boutique Nha Trang

900,000 vnđ

Từ 600,000 vnđ /đêm

(Chưa có đánh giá)