Khách sạn 3 sao Nha Trang

Tìm theo:
Nằm trên Đường
Vd: Trần Phú, Nguyễn Thiện Thuận,...
Theo Giá cả
12 Khách sạn
Khách sạn Majestic Nha Trang

Khách sạn Majestic Nha Trang

900,000 vnđ

Từ 700,000 vnđ /đêm

(Chưa có đánh giá)

Khách sạn Luxury Nha Trang

Khách sạn Luxury Nha Trang

900,000 vnđ

Từ 700,000 vnđ /đêm

(Chưa có đánh giá)

Khách sạn Le Soleil Nha Trang

Khách sạn Le Soleil Nha Trang

700,000 vnđ

Từ 550,000 vnđ /đêm

(Chưa có đánh giá)

Khách sạn Lavender Nha Trang

Khách sạn Lavender Nha Trang

900,000 vnđ

Từ 600,000 vnđ /đêm

(Chưa có đánh giá)

Khách sạn Larosa Nha Trang

Khách sạn Larosa Nha Trang

800,000 vnđ

Từ 550,000 vnđ /đêm

(Chưa có đánh giá)

Khách sạn Happy Light Nha Trang

Khách sạn Happy Light Nha Trang

800,000 vnđ

Từ 600,000 vnđ /đêm

(Chưa có đánh giá)

Khách sạn Green Nha Trang

Khách sạn Green Nha Trang

800,000 vnđ

Từ 600,000 vnđ /đêm

(Chưa có đánh giá)

Khách sạn Golden Beach Nha Trang

Khách sạn Golden Beach Nha Trang

700,000 vnđ

Từ 550,000 vnđ /đêm

(Chưa có đánh giá)

Khách sạn Full House Nha Trang

Khách sạn Full House Nha Trang

700,000 vnđ

Từ 550,000 vnđ /đêm

(Chưa có đánh giá)

Khách sạn Edele Nha Trang

Khách sạn Edele Nha Trang

800,000 vnđ

Từ 650,000 vnđ /đêm

(Chưa có đánh giá)

Khách sạn Dubai Nha Trang

Khách sạn Dubai Nha Trang

700,000 vnđ

Từ 550,000 vnđ /đêm

(Chưa có đánh giá)

Khách sạn Dendro Nha Trang

Khách sạn Dendro Nha Trang

900,000 vnđ

Từ 700,000 vnđ /đêm

(Chưa có đánh giá)