Khách sạn 4 sao Nha Trang

Tìm theo:
Nằm trên Đường
Vd: Trần Phú, Nguyễn Thiện Thuận,...
Theo Giá cả
12 Khách sạn
Khách sạn Ruby Nha Trang
Khách sạn Ruby Nha Trang

1,200,000 vnđ

Từ 900,000 vnđ /đêm

5 (2 đánh giá)

Khách sạn Rigel Nha Trang
Khách sạn Rigel Nha Trang

1,600,000 vnđ

Từ 1,200,000 vnđ /đêm

(Chưa có đánh giá)

Khách sạn B-B Nha Trang
Khách sạn B-B Nha Trang

1,200,000 vnđ

Từ 900,000 vnđ /đêm

(Chưa có đánh giá)

Khách sạn Masova Nha Trang
Khách sạn Masova Nha Trang

1,200,000 vnđ

Từ 900,000 vnđ /đêm

(Chưa có đánh giá)

Khách sạn ibis Style Nha Trang
Khách sạn ibis Style Nha Trang

2,100,000 vnđ

Từ 1,200,000 vnđ /đêm

(Chưa có đánh giá)

Khách sạn Citadines Bayfront Nha Trang
Khách sạn Citadines Bayfront Nha Trang

1,500,000 vnđ

Từ 1,200,000 vnđ /đêm

(Chưa có đánh giá)

Khách sạn Nalicas Nha Trang
Khách sạn Nalicas Nha Trang

1,200,000 vnđ

Từ 900,000 vnđ /đêm

(Chưa có đánh giá)

Khách sạn Majestic Star Nha Trang
Khách sạn Majestic Star Nha Trang

1,100,000 vnđ

Từ 900,000 vnđ /đêm

(Chưa có đánh giá)

Khách sạn Melissa Nha Trang
Khách sạn Melissa Nha Trang

1,100,000 vnđ

Từ 900,000 vnđ /đêm

(Chưa có đánh giá)

Khách sạn Lucky Sun Nha Trang
Khách sạn Lucky Sun Nha Trang

1,100,000 vnđ

Từ 800,000 vnđ /đêm

(Chưa có đánh giá)

Khách sạn Glory Nha Trang
Khách sạn Glory Nha Trang

1,100,000 vnđ

Từ 800,000 vnđ /đêm

(Chưa có đánh giá)

Khách sạn Nha Trang Palace
Khách sạn Nha Trang Palace

1,100,000 vnđ

Từ 900,000 vnđ /đêm

(Chưa có đánh giá)