Khách sạn 4 sao Nha Trang

Tìm theo:
Nằm trên Đường
Vd: Trần Phú, Nguyễn Thiện Thuận,...
Theo Giá cả
12 Khách sạn
Khách sạn Alana Nha Trang Beach

Khách sạn Alana Nha Trang Beach

1,500,000 vnđ

Từ 1,200,000 vnđ /đêm

5(2 đánh giá)

Khách sạn Starcity Nha Trang

Khách sạn Starcity Nha Trang

1,500,000 vnđ

Từ 1,200,000 vnđ /đêm

5(2 đánh giá)

Khách sạn Seana Nha Trang

Khách sạn Seana Nha Trang

1,200,000 vnđ

Từ 900,000 vnđ /đêm

5(2 đánh giá)

Khách sạn Le’s Cham Nha Trang

Khách sạn Le’s Cham Nha Trang

1,200,000 vnđ

Từ 900,000 vnđ /đêm

(Chưa có đánh giá)

Khách sạn DTX Nha Trang

Khách sạn DTX Nha Trang

1,500,000 vnđ

Từ 1,200,000 vnđ /đêm

4.5(2 đánh giá)

Khách sạn Ruby Nha Trang

Khách sạn Ruby Nha Trang

1,200,000 vnđ

Từ 900,000 vnđ /đêm

5(2 đánh giá)

Khách sạn Rigel Nha Trang

Khách sạn Rigel Nha Trang

1,600,000 vnđ

Từ 1,200,000 vnđ /đêm

(Chưa có đánh giá)

Khách sạn B-B Nha Trang

Khách sạn B-B Nha Trang

1,200,000 vnđ

Từ 900,000 vnđ /đêm

(Chưa có đánh giá)

Khách sạn Masova Nha Trang

Khách sạn Masova Nha Trang

1,200,000 vnđ

Từ 900,000 vnđ /đêm

(Chưa có đánh giá)

Khách sạn ibis Style Nha Trang

Khách sạn ibis Style Nha Trang

2,100,000 vnđ

Từ 1,200,000 vnđ /đêm

(Chưa có đánh giá)

Khách sạn Citadines Bayfront Nha Trang

Khách sạn Citadines Bayfront Nha Trang

1,500,000 vnđ

Từ 1,200,000 vnđ /đêm

(Chưa có đánh giá)

Khách sạn Nalicas Nha Trang

Khách sạn Nalicas Nha Trang

1,200,000 vnđ

Từ 900,000 vnđ /đêm

(Chưa có đánh giá)